Algemene Voorwaarden

Gegevens:

Bedrijfsnaam: Hans Krijnen Photography
Websites: http://www.hanskrijnenphotography.nl http://www.facebook.com/hanskrijnenphotography.nl
E-Mail: info@hanskrijnenphotography.nl


Algemeen

Hans Krijnen Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de foto opname. Hans Krijnen Photography behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een foto opname gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden.


De Foto Opname

Voor de foto opname wordt een afspraak gemaakt welke voor Hans Krijnen Photography en de opdrachtgever beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de foto opname worden afgezegd door Hans Krijnen Photography of opdrachtgever. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande foto opname besloten.


Betaling

Betaling dient plaats te vinden contant of door middel van internet bankieren. De factuur voor de foto opnamen dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. De bewerkte digitale foto opnamen zullen na betaling van de factuur doch binnen 3 weken naar de opdrachtgever worden verzonden.


Foto’s

Het auteurs/ portretrecht op alle foto’s blijft altijd in handen van de fotograaf. Hans Krijnen Photography heeft te allen tijde de vrijheid om de foto’s te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Model krijgt alle foto’s rechten vrij, commercieel gebruik van de foto’s gebeurt alleen in overleg met Hans Krijnen Photography. Gepubliceerde foto’s mogen nooit bewerkt worden. Indien foto’s online gebruikt worden, dienen deze altijd voorzien te zijn van het watermerk van Hans Krijnen Photography (naamsvermelding). Onbewerkte foto’s en RAW bestanden kunnen niet door de opdrachtgever afgenomen worden.
Door het boeken van een foto opname geeft de opdrachtgever toestemming aan Hans Krijnen Photography om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, website, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
Wanneer de opdrachtgever een specifieke foto niet online gepubliceerd wenst, kan dit overlegd worden. Wanneer de opdrachtgever vrijwel geen enkele foto online gepubliceerd wenst, zal tegen extra kosten naar een alternatief worden gezocht.
Hans Krijnen Photography zal de opnamen welke in opdracht van de opdrachtgever zijn gemaakt nooit zonder toestemming van de opdrachtgever aan een ander (commercieel) bedrijf doorgeven. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd aan de opdrachtgever. Het is door de opdrachtgever niet toegestaan om opnamen door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming van Hans Krijnen Photography.
Het bewerken van de foto’s door de opdrachtgever is, in welke vorm dan ook, niet toegestaan.


Privacy

Hans Krijnen Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) van de opdrachtgever doorgeven aan derden of openbaar maken.

Laatst bijgewerkt: 20 januari 2018